Analog CCTV / XVRs / Uniview

Back

UV-XVR-104G2

 • Video recorder 5n1
 • Uniarch
 • 4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IP
 • Audio
 • Supports 1 hard disk

UV-XVR-108G2

 • Video recorder 5n1
 • Uniarch
 • 8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 4 extra IP
 • Audio
 • Supports 1 hard disk

UV-XVR-116G2

 • Video recorder 5n1
 • Uniarch
 • 16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 8 extra IP
 • Audio
 • Supports 1 hard disk

UV-XVR301-04G

 • Videograbador 5n1
 • Uniview
 • 4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IP
 • Audio
 • Admite 1 disco duro

UV-XVR301-04Q

 • Videograbador 5n1
 • Uniview
 • 4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IP
 • Audio
 • Admite 1 disco duro

UV-XVR301-08G

 • Video recorder 5n1
 • Uniview
 • 8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 4 extra IP
 • Audio
 • Supports 1 hard disk

UV-XVR301-08Q

 • Videograbador 5n1
 • Uniview
 • 8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 4 extra IP
 • Audio
 • Admite 1 disco duro

UV-XVR301-16G

 • 5n1 Uniview recorder
 • Easy range
 • 16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 8 extra IP
 • Audio
 • Supports 1 hard disk

UV-XVR302-16Q

 • Videograbador 5n1 Uniview
 • Gama Easy
 • 16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 8 extra IP
 • Audio
 • Admite 2 discos duro